Choď na obsah Choď na menu
 


Baláž František, Ing.

10. 1. 2011

BALÁŽ FRANTIŠEK, Ing., adresa: Nálepkova 15, 949 01 Nitra, balaz@msunitra.sk, 2006 - zástupca primátora Nitry zvolený koalíciou SMER-SD, KDH, SNS, narodený 9. 11. 1951 v Nitre, ženatý, otec štyroch detí, vrátane adoptovanej obojstrannej siroty, manželka je učiteľkou ZŠ, tri deti majú ukončené vyskoškolské vzdelanie, najmladší syn je študentom VŠ, 1967 – 1971 – študent, Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Piešťanoch, 1967 – 1971 – poslucháč, Vysoká škola dopravy a spojov Žilina, 1977 – 1984 - vedúci tranzitnej skúšobne Okresnej správy spojov v Nitre, 1978 – 1980 - Postgraduálne štúdium VŠD Žilina, 1984 – 1989 - kurzy informatiky, 1993 – 1996 - Podiplomové štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, 1984 – 1990 - vedúci odborný a prevádzkový pracovník ZsRS Bratislava, 1990 - poslanec ONV Nitra, 1990 . predseda Výboru ľudovej kontroly, ONV Nitra, 1990 – 1992 - poslanec Slovenskej národnej rady, 1991 -1993 - prednosta Obvodného úradu v Nitre, 1993 - 1994 - referent živnostenského a priestupkového oddelenia, ObÚ, 1994 – 1995 - pracovník pre koncepciu a rozvoj, Ferenit, a.s., (1995 – 2001 - tajomník komisie KBS pre vedu, vzdelanie, kultúru a univerzity, Ekonomická fakulta – odbor ekonomika a správa územných celkov, 1998 – 2010 - poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre, 1998 – 2010 - člen Mestskej rady v Nitre, 1998 – 2010 - predseda Výboru mestskej časti – Staré mesto, 2001 – 2006 - tajomník rady KBS pre vedu, vzdelanie, kultúru a univerzity, 2002 - predseda Rady Zdravia, 2002 - predseda Komisie pre prevenciu kriminality, 2002 – 2010 - zástupca primátora mesta Nitry, 2007 - Univerzita Komenského v Bratislave – Univerzita tretieho veku, OCENENIA: Rytier detského srdiečka od nadácie SLONAD, Cena Fra Angelica za rozvoj kultúry na Slovensku od KBS, Cena Sv.Františka Saleského od Effety, Ocenenie Šľachetné srdce od Centra Slniečko, n.o.

Abecedný zoznam osobností v Nitre

Abecedný zoznam osobností v Nitrianskom kraji

Abecedný zoznam osobností v SR

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.